ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ
Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ
NGÀY BẢO VỆPHÒNGGIỜMÃ HỌC VIÊNHỌ VÀ TÊNNGÀNHHƯỚNG NGÀNHKHÓA
17/09/2023Nghiên cứu 37h0019000451Trương Thị Thanh TàiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9A
17/09/2023Nghiên cứu 37h4519630681Hoàng Thị Ngọc TrânQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
17/09/2023Nghiên cứu 38h3020125181Nguyễn Mạnh DũngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 39h1520125751Võ Việt LongQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 310h20126191Lâm Huỳnh Đình NguyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 17h0020001111Lê Bá HiểnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
17/09/2023Nghiên cứu 17h4520125901Quách Nguyễn Hữu HậuQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 18h3020126041Nguyễn Việt LâmQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 19h1520125951Nguyễn Đức LinhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 110h0020126021Nguyễn Thị Kim TiềnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 110h4520125301Trần Thị Thùy VyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 27h0020125911Lê Minh ChâuQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 27h4520125191Hoàng Nguyễn Thu HuyềnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 28h3020125761Trần Bảo KhoaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 29h1520126151Lê Trần NamQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 210h0020125581Đỗ Văn TàiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
17/09/2023Nghiên cứu 210h4519630761Vũ Minh ĐứcQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
16/09/2023Nghiên cứu 113h0020126061Cao Hoài Trường AnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 113h4520125351Phạm Thị Minh AnhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 114h3020125861Phạm Văn BaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 115h1520125701Tô Huỳnh Tuyết MaiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 116h0020126211Đào Thị Thanh PhúcQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 116h4520125531Phan Thị ThuậnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 413h0020125651Nguyễn Thị Thùy DungQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 413h4520125361Hồ Ý HiệpQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 414h3020125691Nguyễn Thị Thu LợiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 415h1520125591Phạm Thị Hồng NghĩaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 416h0020125371Trần Thị Phương NguyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 416h4520125541Dương Minh ThôngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 313h0020125501Huỳnh Bảo ÂnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 313h4520126121Hoàng Thị Thu HươngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 314h3020125491Nguyễn Thị Quỳnh NgaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 315h1520126141Nguyễn Thị Thùy NgânQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 316h0020125331Dương Lương Thảo NhiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 316h4520125871Lâm Kim PhươngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 213h0020125171Nguyễn Tấn HòaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 213h4520125381Trịnh Xuân HoàngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 214h3020125781Phạm Tiến NhuQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 215h1520125521Võ Thị NươngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 216h0020126091Trần Thanh QuangQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
16/09/2023Nghiên cứu 216h4520125631Võ Yến VyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10B
29/09/2022Nghiên cứu 313h0019630351Mai Hoài ĐanQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 313h4519630671Lê Thị Kim LoanQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 314h3019630071Nguyễn Trường LựcQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 315h1519630541Trần Nguyễn Huỳnh NhưQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 316h0019630731Bùi Phạm Đông TrangQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 316h4519630261Trần Anh TúQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 413h0019630511Nguyễn Thị Phương DungQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 413h4519630251Đỗ Minh KhoaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 414h3019630401Vũ Thị NhungQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 415h1519630081Bùi Đức ToànQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 416h0019630211Nguyễn Quyến PhiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 113h0019630061Kiều Nguyễn Phương QuyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 113h4519630051Nguyễn Quốc TrungQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 114h3019630271Đoàn Thị Hồng GấmQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 115h1519630091Lê Thị Kiều LinhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
29/09/2022Nghiên cứu 116h0019630191Huỳnh Kim Thảo MyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9B
12/10/2022Nghiên cứu 113h0020000981Bùi Lương Thu AnhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 113h4520001351Võ Thị Kim DuyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 114h3020001451Nguyễn Thị Thanh HươngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 115h1520000991Ông Mỹ LinhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 116h0020001371Lê Công ThảoQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 116h4520000141Trương Anh TuấnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 117h1520000451Trần Phi YếnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 213h0020000361Lưu Quang KhánhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 213h4520001511Phạm Thị Ngọc LiênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 214h3020000371Đào Ngọc QuíQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 215h1520001471Nguyễn Thụy NghiêmQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 216h0020001191Nguyễn Thị TiếnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 216h4520000161Phạm Thị VânQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 217h1520001701Trương Thanh VyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 313h0018104971Vũ Huy TùngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT8A
12/10/2022Nghiên cứu 313h4520001341Nguyễn Thị Hồng GấmQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 314h3020000291Nguyễn Lê HoàngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 315h1520000311Đoàn Trọng NghĩaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 316h0020000081Đỗ Thị Minh TùngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 316h4520001501Đỗ Thị VuiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 317h1520000301Nguyễn Văn HoànQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 413h0020000261Cao Văn NghĩaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 413h4520000941Mai Thị TâmQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 414h3020000091Nguyễn Hà Minh ThôngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 415h1520000351Nguyễn Nhân TrườngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 416h0020001001Phạm Thị Ánh TuyềnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 416h4520001681Nguyễn Thị Hạnh UyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Nghiên cứu 417h1519000411Nguyễn Thị Cẩm NhungQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9A
12/10/2022Phòng E113h0020000921Đào Thị HảiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Phòng E113h4520001691Lê Thị Thanh HoaQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Phòng E114h3020001661Trần Thị Kim LuyếnQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Phòng E115h1520000431Mai Lê Thúy QuỳnhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Phòng E116h0020000701Bùi Minh TânQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
12/10/2022Phòng E116h4520000151Nguyễn Thị Thanh TươiQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT10A
17/12/2022Phòng H2.097h3019000105Nguyễn Bích ThủyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9AQN
17/12/2022Phòng H2.098h0019000155Nguyễn Thị QuyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9AQN
17/12/2022Phòng H2.098h3019001905Nguyễn Duy AnhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.099h0019001975Lâm Thị Mỹ HạnhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.099h3019001935Nguyễn Thị Cẩm Lai Quản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0910h0019001885Nguyễn Hồng LiênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0910h3019001985Lê Trọng ThảoQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0911h0019001925Nguyễn Thị Huyền TrangQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0913h0019001915Lê Thị TrọngQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0913h3019002035Huỳnh Thị Thảo ViQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.087h3018001765Bùi Thị Cẩm LiênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT8BQN
17/12/2022Phòng H2.088h0019001005Phạm Phúc HậuQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9AQN
17/12/2022Phòng H2.088h3019001015Trần Thị Trúc LinhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9AQN
17/12/2022Phòng H2.089h0019000055Trần Kỳ TínQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9AQN
17/12/2022Phòng H2.089h3019002065Bùi Ngọc DuyQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0810h0019001995Lê Văn HiệpQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0810h3019001895Trần Minh KiênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0811h0019002045Lê Thị ThanhQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0813h0019001965Trần Thị Minh ThuQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
17/12/2022Phòng H2.0813h3019001865Nguyễn Văn ThuyênQuản trị kinh doanhNghiên cứuCHQT9BQN
TIN NỔI BẬT
Đơn vị liên kết