ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Hội đồng khoa học
23/06/2018
No.Full nameAcademic titleJob title
01Phạm Xuân GiangAssoc. Prof. Ph.DChairman
02Nguyễn Ngọc HiềnPh.DSecretary
03Nguyễn Thành LongPh.DMember
04Đàm Trí CườngPh.DMember
05Bùi Văn QuangPh.DMember
06Lê Thị Kim HoaPh.DMember
07Nguyễn Ngọc LongPh.DMember
08Nguyễn Văn Thanh TrườngPh.DMember
Đơn vị liên kết