ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách giảng viên bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Danh sách giảng viên bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tổ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Khoa Quản trị kinh doanh đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing và các chuyên ngành khác của trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Cùng với sự phát triển của Khoa quản trị kinh doanh, Tổ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng ngày một cao hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Hiền Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Phạm Xuân Giang PGS.Tiến Sĩ Giảng Viên
3 Đoàn Ngọc Duy Linh Tiến sĩ Giảng viên
4 Lê Thị Kim Hoa Tiến sĩ Giảng Viên
5 Huỳnh Đạt Hùng Tiến sĩ Giảng Viên
6 Phạm Ngọc Khanh Tiến sĩ Giảng Viên
7 Trần Văn Khoát Tiến sĩ Giảng Viên
8 Huỳnh Quang Minh Tiến sĩ Giảng Viên
9 Trần Nguyễn Minh Ái Thạc sĩ Giảng Viên
10 Bùi Thị  Hiền Thạc sĩ Giảng Viên
11 Phạm Thị Ngọc Hương Thạc sĩ Giảng Viên
12 Cao Hoàng Huy Thạc sĩ Giảng Viên
13 Nguyễn Đức Lộc Thạc sĩ Giảng Viên
14 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ Giảng Viên
15 Nguyễn Văn Phú Thạc sĩ Giảng Viên
16 Nguyễn Ái Minh Phương Thạc sĩ Giảng Viên
17 Hà Trọng Quang Thạc sĩ Giảng Viên
18 Phan Thị Thảo Thạc sĩ Giảng Viên
19 Nguyễn Minh Toàn Thạc sĩ Giảng Viên
20 Nguyễn Duy Trinh Thạc sĩ Giảng Viên

 

Đơn vị liên kết