ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Huỳnh Quang Minh
27/06/2019
Tiến sĩ: Huỳnh Quang Minh

Email: Huynhquangminh@iuh.edu.vn

Tổ bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lãnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh và Marketing

Thông tin giảng viên

Các bài báo đã công bố (5 năm gần đây)

  • “Thị trường nội địa, tiềm năng và chính sách phát triển” – Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh | Hội thảo | 2010 | Hội thảo “ Thị trường nội địa- tiềm năng và chính sách phát triển” được tổ chức bởi Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM (HIDS) vào tháng 06 năm 2010.
  • “A Study on the Vietnam Software Industry” – Huynh Quang Minh | Hội thảo quốc tế | 2001 | Hội thảo Quốc tế tại Việt Nam vào 12-14 tháng 09 năm 2001, “Management Education for the 21st Century” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh bởi SAV (Swiss-AIT-Vietnam Management Development Programme) và QLCN (School of Industrial Management, HCMC University of Technology).
  • ‘The major factors influencing customers’ intention in choosing a bank for saving deposits – An empirical study on banks in Ho Chi Minh city, Vietnam’ – TiếnsĩHuỳnh Quang Minh | Hội thảo quốc tế | 2019 | Hộithảoquốctế ICAFB 2019 ‘International Conference on Accounting, Finance and Business 2019’ đượctổchứcbởiTrườngĐạihọcCôngNghiệpTP.HồChí Minh vàĐạihọcQuốcgiaĐôngHwa, Đài Loan tạiTrườngĐạihọcCôngnghiệpTP.HồChí Minh vào 30/03/2019

Đơn vị liên kết