ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Ngọc Hiền
29/06/2019
Tiến Sĩ: Nguyễn Ngọc Hiền

Email: nguyenngochien.qn@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi đối với cử nhân kinh tế trường Đại học Công nghiệp TP. HCM  | 2015/2017 | Đề tài cấp trườngThành viên tham gia
  • Các yếu tố tác động đến nhận thức và thái độ của khách hàng đối với hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | 2017/2018 | Đề tài cấp trườngChủ nhiệm đề tài

Các bài báo đã công bố

  • The effect of Country-of-origin image on Purchase Intention: The mediating role of Brand Image and Brand Evaluation | ISBN | 984 – 2019 | NXB Đại học Công nghiệp TP. HCM
  • The relationship between Country-of-origin image, Corporate reputation, Corporate social responsibility, Trust and Customer’s purchase intention: Evidence from Vietnam | SCOPUS | 2(56) – 2018 | Journal of applied economic sciences/ISSN 1843-6110
  • Mối quan hệ giữa danh tiếng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, niềm tin và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành ô tô Việt Nam | TCVN | 29(5) – 2017 | Tạp chí Khoa học và công nghệ/ISSN 2525 – 2267
  • Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM – Phân hiệu Quảng Ngãi | TCVN | 25(2) – 2017 | Tạp chí Khoa học và công nghệ/ISSN 2525 – 2267
  • Mối quan hệ giữa hình ảnh nước xuất xứ, danh tiếng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành ô tô Việt Nam | TCVN | 28(8) – 2017 | Tạp chí Phát triển kinh tế/ ISSN 1859 – 1124
  • Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt Nam | TCVN | 27(10) – 2016 | Tạp chí Phát triển kinh tế/ ISSN 1859 – 1124
  • Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt Nam | TCVN | 27(10) – 2016 | Tạp chí Phát triển kinh tế/ ISSN 1859 – 1124

Đơn vị liên kết