ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Phạm Ngọc Khanh
01/11/2022

Tiến Sĩ: Phạm Ngọc Khanh

Email: phamngockhanh@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thông tin giảng viên

Đơn vị liên kết