ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Trần Văn Khoát
06/11/2022

 

Tiến sĩ: Trần Văn Khoát

Email: tranvankhoat@iuh.edu.vn

Bộ môn: Quản trị nhân sự

Thông tin giảng viên

Đơn vị liên kết