ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Đức Lộc
27/06/2019
Thạc Sĩ: Nguyễn Đức Lộc

Email: Nguyenducloc@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh – Mattketing

Thông tin giảng viên

Đơn vị liên kết