ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Hà Trọng Quang
28/06/2019
Thạc Sĩ: Hà Trọng Quang

Email: hatrongquang@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Thống kê

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên và doanh nghiệp về chất lượng đào tạo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo xu hướng hội nhập ASEAN | 2015 | Đề tài cấp trường | Chủ nhiệm đề tài

Các bài báo đã công bố

  • Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Bài báo | 24,2016 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
  • Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo xu hướng hội nhập ASEAN | Bài báo | 24,2016 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Các giải thưởng, khen thưởng đạt đươc

  • 2015 | Bằng khen Bộ Công Thương | Quyết định số: 10451/QĐ-BCT ngày 29 tháng 09 năm 2015

Đơn vị liên kết