ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Văn Phú
28/06/2019
Thạc Sĩ: Nguyễn Văn Phú

Email: Nguyenvanphu@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Truyền số liệu và Mạng máy tính

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu các vấn đề an ninh trong trong nghệ mạng riêng ảo VPN và đưa ra giải pháp xây dựng VPN cho trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 2009 – 2010 | Cấp trường Đại học Công nghiệp Qảng Ninh | Chủ nhiệm
  • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thư viện trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh | 2004 – 2005 | Cấp trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh | Chủ nhiệm

Các bài báo đã công bố

  • Nghiên cứu tác động chính sách trách nhiệm xã hội đến thương hiệu Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh | Tạp chí | 2018 | Tạp chí Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, số 31, 2018
  • Current situation of corporate social responsibility in Vietnam today | Tập chí | 2015 | ISSN
  • Các hình thức tấn công và kỹ thuật tấn công mạng ngày nay | Tập san | 2010 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Đơn vị liên kết