ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Huỳnh Đạt Hùng
27/06/2019
Tiến Sĩ: Huỳnh Đạt Hùng

Email: huynhdathung@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế lượng, Thống kê kinh doanh và Quản trị dự án đầu tư

Thông tin giảng viên

  • Các nhân tố tác động đến thu nhập hộ nông dân TPHCM | Bài báo | 2015 | Kinh tế và Dự báo, số chuyên đề tháng 9/ 2015
  • Thu nhập hộ nông dân Thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của đổi mới công nghệ canh tác | Bài báo | 2016 | Kinh tế và Dự báo, số tháng 1/ 2016

Đơn vị liên kết