ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Bùi Thị Hiền
27/06/2019

 

Thạc Sĩ: Bùi Thị Hiền
Email: buithihien@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế học

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu bổ sung, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù Thành phố Hồ Chí Minhc11/2014 đến 11/2015 | Sở Khoa học công nghệ Tp. HCM | Thành viên.Tên cơ quan chủ trì đề tài: Chi cục Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các bài báo đã công bố

  • Nâng cao thu nhập của nông dân sau khi thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp | Hội thảo khoa học | 11/2017 | Bài báo khoa học tham dự hội thảo khoa học năm 2017 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội tổ chức.
  • Để Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và phát triển bền vững giai đoạn 2010 – 2020 | Hội thảo khoa học | 8/2011 | Bài báo khoa học tham dự hội thảo, với chủ đề “ Công nghệ xanh và phát triển bền vững” do trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM tổ chức

Đơn vị liên kết