ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị kinh doanh bố trí đảm nhận điều kiện duy trì ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị kinh doanh bố trí đảm nhận điều kiện duy trì ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh
TIN NỔI BẬT
Đơn vị liên kết