TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp – Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2018-2019
19/01/2019

Lịch trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019. Nội dung tải tập tin tại đây.

Biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho đợt hướng dẫn đợt học kỳ 2 năm học 2018-2019. Nội dung tải tập tin tại đây

Tiêu chí đánh giá khóa luận tốt nghiệp áp dụng học kỳ 2 năm 2018-2019. Nội dung tải tập tin tại đây.

Biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn Thực tập áp dụng cho đợt hướng dẫn đợt học kỳ 2 năm học 2018-2019. Nội dung tải tập tin tại đây

Tiêu chí đánh giá Thực tập doanh nghiệp áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2018-2019. Nội dung tải tập tin tại đây

Đơn vị liên kết