ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QTKD LẦN 4 NĂM 2022
01/06/2022

Mục đích:

– Tạo ra diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên, giảng viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Giúp cho giảng viên, sinh viên tiếp cận với các phương pháp NCKH và vận dụng để giải quyết các vấn đề khoa học cũng như thực tiễn.

– Phát động phong trào NCKH trong sinh viên, giảng viên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tạo nguồn cho các chương trình NCKH như đề tài NCKH các cấp như cấp cơ sở, Bộ, Thành phố, tỉnh, EUREKA, NAFOSTED.

– Định hướng nghiên cứu cho các sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian diễn ra: 13h30 ngày 04/06/2022

Địa điểm: Hội trường A7

Timeline chương trình chi tiết:

Trân trọng kính mời các bạn sinh viên, học viên quan tâm cùng tham gia buổi hội thảo này và gửi đến chương trình những thành quả nghiên cứu của mình để cùng trao đổi và chia sẻ.

Thông tin về hội thảo sẽ được cập nhật trên Website của khoa QTKD (http://fba.iuh.edu.vn/vi/ ) và 2 fanpage khoa QTKD (https://www.facebook.com/quantrikinhdoanhiuh), Đoàn khoa QTKD (https://www.facebook.com/DOANKHOAQTKD.IUH)

Đơn vị liên kết