ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách các lớp Thực tập doanh nghiệp HK1 2021-2022 HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
09/05/2021

Kế hoạch mở đăng ký học phần trên ework.iuh.edu.vn theo tiến độ đã được thiết lập (Lưu ý: sinh viên đăng ký đúng các lớp đã mở theo hệ đào tạo). Sinh viên hệ đại học chất lượng cao đăng ký từ 8h00 ngày 9/5/2021 đến hết ngày 12/5/2021

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/index.php?categoryid=301

Danh sách lớp TTDN HK1 2021-2022 hệ đại học chất lượng cao

Lưu ý:

  • sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa đăng ký theo lịch đã thông báo.
  • hệ cao đẳng sẽ được đăng mở lớp TTDN theo lịch đã thông báo ngày 13/5/2021.
Đơn vị liên kết