ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông tin KLTN và BCTN đợt HK1 2022-2023
09/08/2022

Theo kế hoạch KLTN và BCTN đợt HKI năm học 2022-2023 như đã thông báo, 

BCN khoa tổ chức sinh hoạt định hướng cho các bạn KLTN vào sáng 8h thứ 7 ngày 13/08/2022, hình thức trực tuyến. ID, pass ứng dụng Zoom và hình nền tham dự chi tiết trong học phần quản lý thông báo và hướng dẫn KLTN theo link:

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3195#section-1

Lưu ý: Sinh viên làm Báo cáo tốt nghiệp sẽ được GVHD phổ biến nội dung triển khai BCTN

Link lịch hẹn hướng dẫn KLTN tuần đầu tiên

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiv6cu4AbXMMxuVLxqPX-LGY7xCJHwUq38KMgddJUGY/edit?usp=sharing

Danh sách hướng dẫn KLTN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ytyaE67xdwmMoXIgbxmdQuNcuPTPXtD2HblioZ9OCf0/edit#gid=0

Link lịch hẹn hướng dẫn BCTN tuần đầu tiên

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uG20yywLwJiUwx_LZnR0UnoroJHg8lj9TgjMKHIxBy4/edit?usp=sharing

Danh sách hướng dẫn BCTN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HGh3dRAI50L6hNRXEFik71fy0lWO0Kdza3nSbpw6w6o/edit?usp=sharing

 

Đơn vị liên kết