ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Giải quyết học vụ trực tuyến
12/07/2021

THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT HỌC VỤ ONLINE

Về việc giải quyết học vụ trực tuyến và số điện thoại host line

Nhằm đảm bảo hỗ trợ sinh viên về các việc liên quan đến học vụ. Khoa QTKD thông tin đến toàn thể sinh viên khi có yêu cầu giải quyết về học vụ, sinh viên điền nội dung theo form trực tuyến hoặc liên hệ bằng điện thoại giáo vụ khoa. Dựa vào các yêu cầu, giáo vụ khoa sẽ giải quyết và phản hồi theo các kênh phục thuộc vào thông tin liên quan.

Mọi yêu cầu về giải quyết học vụ sinh viên gọi qua số cô Đặng Trần Ánh Mai: 0906.809.119 hoặc số cô Lê Trần Bảo Hân 03.8915.0519

Trường hợp giáo vụ không giải quyết được yêu cầu sinh viên trong phạm vi liên quan đến học vụ, sinh viên liên hệ Phó trưởng khoa phụ trách TS. Nguyễn Ngọc Long: 0989966927 để được giải quyết.

Link hỗ trợ và thông tin cụ thể giải quyết học vụ online:

https://bit.ly/2QU2Cny

Đơn vị liên kết