ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Hội thảo nghiên cứu khoa học danh cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh 2019
13/03/2019

Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị kinh doanh

Thời gian hội thảo diễn ra: 11/05/2019 (Buổi sáng)

Mục đích: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời lựa chọn các đề tài có chất lượng cao để tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2019.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên, học viên của Khoa Quản trị kinh doanh tham gia nghiên cứu khoa học và gửi đến hội thảo những kết quả nghiên cứu của mình để cùng trao đổi, chia sẻ những thành quả nghiên cứu.

  • Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên đang học tập tại Khoa Quản trị kinh doanh. Tối đa không quá 04 sinh viên/ 1 đề tài (Mỗi 1 đề tài nên có một giảng viên hướng dẫn).
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, thương mại, marketing…
  • Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 15 trang (Theo định dạng file chuẩn của hội thảo).
  • Yêu cầu nội dung: Bài báo dạng file gốc, không được xuất bản ở nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Quyền lợi của sinh viên

* Các bài báo được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo và được cộng 03 điểm/bài vào điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

* Các bài báo được lựa chọn trình bày tại hội thảo sẽ được nhận giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu khoa học và phần thưởng. Những bài báo có chất lượng tốt sẽ được đề xuất để đăng trên tạp chí Khoa học & Công nghệ.

            * Có cơ hội tiếp tục tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học Euréka.

Mốc thời gian nhận bài

            * Thời gian đăng ký tên đề tài:                               trước ngày     30/03/2019 (Mẫu kèm theo)

            * Thời gian gửi bài hoàn chỉnh:                             trước ngày     20/04/2019

            * Thời gian thông báo kết quả phản biện:            trước ngày     25/04/2019

* Thời gian gửi bài đã chỉnh sửa theo yêu cầu:   trước ngày     05/05/2019

* Thời gian diễn ra hội thảo:                                                          11/05/2019

Thông tin gửi bài: Các bạn gửi tên bài và bài hoàn chỉnh về địa chỉ:

Email: nguyenngochien.qn@iuh.edu.vn, điện thoại: 0905.499.556

Lưu ý:

* Sinh viên nên gửi bản mềm bài báo về cho Giảng viên trực tiếp hướng dẫn NCKH. Giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH sẽ gửi bản mềm các đề tài về: Khoa Quản trị kinh doanh cho Thầy Nguyễn Ngọc Hiền.

*Biểu mẫu đính kèm.

Đơn vị liên kết