TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẦN 5 NĂM 2023
06/01/2023

Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời lựa chọn các đề tài có chất lượng cao để tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2023.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết