ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2021
05/03/2021

Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị kinh doanh (IUH)

Thời gian hội nghị diễn ra dự kiến: 29/05/2021

 Mục đích: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời lựa chọn các đề tài có chất lượng cao để tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2021.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên, học viên của Khoa Quản trị kinh doanh tham gia nghiên cứu khoa học và gửi đến hội nghị những kết quả nghiên cứu của mình để cùng trao đổi, chia sẻ những thành quả nghiên cứu.

  • Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên đang học tập tại Khoa Quản trị kinh doanh. Tối đa không quan 04 sinh viên/1 đề tài (Mỗi 1 đề tài có một giảng viên hướng dẫn).
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh và marketing.
  • Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 15 trang (Theo định dạng file chuẩn của hội nghị).
  • Yêu cầu nội dung: Bài báo dạng file gốc, không được xuất bản ở nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Quyền lợi của sinh viên

* Các bài báo được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo và được cộng 01 điểm/sinh viên vào điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

* Các bài báo được lựa chọn trình bày tại hội thảo sẽ được nhận giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu khoa học và phần thưởng. Những bài báo có chất lượng tốt sẽ được đề xuất để đăng trên tạp chí Khoa học & Công nghệ của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

            * Có cơ hội tiếp tục tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học Euréka.

Mốc thời gian nhận bài

            * Thời gian đăng ký tên đề tài:                               trước ngày     20/03/2021 (Link kèm theo)

            * Thời gian gửi bài hoàn chỉnh:                             trước ngày     30/04/2021

            * Thời gian thông báo kết quả phản biện:            trước ngày     10/05/2021

* Thời gian gửi bài đã chỉnh sửa theo yêu cầu:   trước ngày     20/05/2021

* Thời gian diễn ra hội thảo dự kiến                                             29/05/2021

 

Thông tin gửi bài:

 – Tác giả đăng ký tên đề tài theo đường link: https://forms.gle/n3ZAqjEoE5xVdqWF9

– Tác giả gửi bài hoàn chỉnh về địa chỉ: TS. Nguyễn Ngọc Hiền, email: nguyenngochien.qn@iuh.edu.vn, điện thoại: 0905499556

Tài liệu:

1. Bài mẫu tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1420kxoxqcZCZycNY6qEAMRwq_9yUvhFa/view?usp=sharing

2. Hướng dẫn định dạng: https://drive.google.com/file/d/17hLtHjO-Xm1xONbtvAAmGt3D0YbNiau9/view?usp=sharing

3. Biểu mẫu đăng ký: https://drive.google.com/file/d/1KysCVpnyO68AVNJC-smOfiOFZtZbBTPQ/view?usp=sharing

Đơn vị liên kết