ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Khảo sát đánh giá chất lượng của khoa QTKD
01/04/2024

Theo kế hoạch hoạt động đánh giá và đảm bảo chất lượng của nhà trường và khoa QTKD. BCN khoa QTKD yêu cầu quý Thầy Cô triển khai khảo sát theo nội dung liên quan.

Do yêu cầu nhà trường về hoạt động khảo sát đánh giá, yêu cầu quý Thầy Cô triển khai thực hiện đầy đủ.Link khảo sát trên web khoa

Nội dung khảo sát:

Giảng dạy

Khảo sát trước khi kết thúc môn học THỰC HÀNH

Link khảo sát mẫu 08: https://forms.office.com/r/FMpDzubA7e

Khảo sát trước khi kết thúc môn học LÝ THUYẾT

Link khảo sát mẫu 07: https://forms.office.com/r/Tgh5EEaRy1

Sinh hoạt chủ nhiệm

Quý Thầy Cô sinh hoạt chủ nhiệm yêu cầu sinh viên hoàn thành bản khảo sát:

Phiếu khảo sát sinh viên năm 3 & 4 về chương trình đào tạo:

Linh khảo sát online mẫu 01: https://forms.office.com/r/1WMriwrRt5

Khảo sát sinh viên ĐOÀN khoa: (Đoàn khoa triển khai)

Phiếu khảo sát sinh viên tình nguyện về hoạt động phục vụ hỗ trợ cộng đồng

Link khảo sát online mẫu 11: https://forms.office.com/r/4FfFQ2E152

Phiếu khảo sát cộng đồng về chất lượng hoạt động tình nguyện của sinh viên

Link khảo sát online mẫu 12: https://forms.office.com/r/jv9ixCVT3N

Đơn vị liên kết