TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Khảo sát đánh giá chất lượng của khoa QTKD
04/05/2021

Theo kế hoạch hoạt động đánh giá và đảm bảo chất lượng của nhà trường và khoa QTKD. BCN khoa QTKD yêu cầu quý Thầy Cô triển khai khảo sát theo nội dung liên quan.

Do yêu cầu nhà trường về hoạt động khảo sát đánh giá, yêu cầu quý Thầy Cô nghiêm túc thực hiện đầy đủ. 

Ban chủ nhiệm khoa sẽ tổng hợp kết quả vào 20/12/2022 và sẽ báo cáo toàn khoa giảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Link khảo sát trên web khoa

http://fba.iuh.edu.vn/thong-bao/khao-sat-danh-gia-chat-luong-cua-khoa-qtkd/

Nội dung khảo sát như sau:

Giảng dạy

Khảo sát trước khi kết thúc môn học THỰC HÀNH

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/BsVt4VW76e

Khảo sát trước khi kết thúc môn học LÝ THUYẾT

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/EaYJQDWbnd

Sinh hoạt chủ nhiệm

Quý Thầy Cô sinh hoạt chủ nhiệm yêu cầu sinh viên hoàn thành bản khảo sát:

Phiếu khảo sát sinh viên năm 3 & 4 về chương trình đào tạo:

Linh khảo sát online: https://forms.office.com/r/7LHFQgJHjS

Khảo sát sinh viên ĐOÀN khoa: (do Thầy Thức và Đoàn khoa triển khai)

Phiếu khảo sát sinh viên tình nguyện về hoạt động phục vụ hỗ trợ cộng đồng

Link khảo sát online: https://forms.office.com/r/0fYAHtRnt7

Phiếu khảo sát cộng đồng về chất lượng hoạt động tình nguyện của sinh viên

Link khảo sát online: https://forms.office.com/r/JCkFe197cR

Đơn vị liên kết