ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK II năm 2021-2022
04/06/2022

Khoa thông báo danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thông tin chi tiết trong mục Quản lý chung và thông báo khoa – KLTN Học kỳ 2 2021-2022 trên ework:

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3073#section-1

  • Ngày bảo vệ hội đồng: 6/6/2022
    • Ca 1: từ số thứ tự 1 – 10 (nhóm 1 – 5), thời gian bắt đầu từ 07h00 – 11h30
    • Ca 2: từ số thứ tự 11 – đến hết danh sách (nhóm 6 – 10), thời gian bắt đầu từ 13h00 – 17h00
  • Sinh viên yêu cầu mặc đồng phục hoặc quần tây áo sơ mi trắng.
  • Vì tính chất quan trọng của ngày bảo vệ khóa luận, BCN khoa yêu cầu tất cả giảng viên và sinh viên của khoa QTKD phải có mặt đầy đủ, đúng trang phục và đúng giờ.

Đơn vị liên kết