ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo định hướng Khóa luận tốt nghiệp, Báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp đợt HK2 năm học 2021-2022
07/01/2022

Nhằm chuẩn bị cho các học phần tốt nghiệp đợt học kỳ 2 năm học 2021-2022, khoa QTKD thông tin đến các bạn đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp về buổi hội thảo định hướng:

Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học

Thời gian sinh hoạt định hướng hướng dẫn KLTN: thứ bảy ngày 08/01/2022 hình thức online sử dụng ứng dụng ZOOM theo lịch như sau:

  • 08h15 – 09h30: Định hướng khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ đại học ngành quản trị kinh doanh và ngành Marketing.

ID đăng nhập: 965 7264 8891

Passcode: 12345

  • Hình nền tham dự buổi định hướng.

          http://ework.fba.iuh.edu.vn/mod/url/view.php?id=33111

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sẽ được cập nhật thông tin vào ngày 11/01/2022.

Tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan đã được cập nhật trên e-learning (ework) theo từng giảng viên hướng dẫn. Bên cạnh đó, tổ chức học phần Quản lý chung để thông tin và cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho sinh viên như sau:

Quản lý chung khóa luận tốt nghiệp HK2 2021-2022

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3073

 

Báo cáo tốt nghiệp hệ cao đẳng và thực tập doanh nghiệp

Thời gian sinh hoạt định hướng hướng dẫn KLTN: thứ bảy ngày 15/01/2022 hình thức online sử dụng ứng dụng ZOOM theo lịch như sau:

  • 08h15 – 09h15: Định hướng báo cáo tốt nghiệp sinh viên hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và ngành Marketing.
  • 09h30 – 10h15: Định hướng thực tập doanh nghiệp sinh viên ngành quản trị kinh doanh và ngành Marketing

ID đăng nhập: 997 0788 8108

Passcode: 123456

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp sẽ được cung cấp vào 14/01/2022.

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp theo lớp học phần đăng ký, khóa sẽ tiến hành khóa lớp đủ sinh viên, các lớp đăng ký không đủ số lượng mở lớp sẽ được khoa điều chỉnh phân bổ vào các lớp đủ điều kiện mở. Hạn cuối khóa danh sách lớp vào 14/01/2022.

Tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan đã được cập nhật trên e-learning (ework) theo từng giảng viên hướng dẫn. Bên cạnh đó, tổ chức học phần Quản lý chung về báo cáo tốt nghiệp hoặc thực tập doanh nghiệp để thông tin và cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho sinh viên như sau:

Quản lý chung báo cáo tốt nghiệp HK2 2021-2022

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3074

Quản lý chung thực tập doanh nghiệp HK2 2021-2022

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3075

Khoa QTKD thông tin.

Cám ơn các bạn.

 

Đơn vị liên kết