ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo định hướng TTDN học kỳ 1 năm học 2022-2023
11/06/2022

Thông báo các bạn sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023 tập trung hội trường A7 vào lúc 14h00 ngày 15/06/2022 để đại diện khoa QTKD phổ biến các nội dung cập nhật về cách thức thực hiện, định hướng TTDN, và phương pháp đánh giá theo lịch làm việc dự kiến. Trả lời hỏi đáp thắc mắc sinh viên.

Sinh viên sẽ gặp GVHD cập nhật thường xuyên lịch hướng dẫn theo link:

https://bit.ly/3MLqeBE

Đơn vị liên kết