ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 03.2024
20/04/2024
  • Mời tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã xét tốt nghiệp tháng 03.2024 về nhận bằng tốt nghiệp chính thức kể từ ngày 22/04/2024.
  • Sinh viên nhớ thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng:
Đơn vị liên kết