ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC THÁNG 09.2022
04/11/2022
  • Mời tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã xét tốt nghiệp tháng 09.2022 về nhận bằng tốt nghiệp chính thức kể từ ngày 09/11/2022.

 

  • Sinh viên nhớ thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng:
Đơn vị liên kết