TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC THÁNG 12.2022
28/02/2023
  • Mời tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã xét tốt nghiệp tháng 12.2022 về nhận bằng tốt nghiệp chính thức kể từ ngày 28.02.2023.
  • Sinh viên nhớ thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng:
Đơn vị liên kết