ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo nộp bài thực tập doanh nghiệp
13/04/2023

Nộp file trên hệ thống lms

Bước 1: Giảng viên hướng dẫn xác nhận

  • Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã hoàn thành các nội dung yêu cầu và đồng ý sinh viên nộp bài trên hệ thống lms.

Bước 2: Sinh viên nộp file mềm trên hệ thống lms khi GVHD đã xác nhận đồng ý cho sinh viên nộp bài

  • 01 tập tin báo cáo thực tập doanh nghiệp đã đính kèm các biểu mẫu phụ lục.  Tên file: TTDN_Mã số GVHD_MSSV_Họ và Tên sinh viên.
  • Hạn nộp từ 16/04/2023 đến 8h00 ngày 18/04/2023.
  • https://lms.iuh.edu.vn/course/view.php?id=19724

Nộp quyển báo cáo và các biểu mẫu

Sinh viên đã thực tập đủ thời gian và xác nhận của Thầy/Cô hướng dẫn yêu cầu nộp 

  • 01 bản in 2 mặt quyển báo cáo đầy đủ theo yêu cầu về Bố cục của báo cáo thực tập doanh nghiệp .
  • 01 bản chính mẫu M4 nộp riêng. 
  • 01 bản chính mẫu M6 nộp riêng. (các trường hợp phát sinh, giảng viên hướng dẫn báo cáo về BCN khoa theo từng trường hợp cụ thể)
  • Lưu ý: Sinh viên chỉ được nộp quyển báo cáo khi đã hoàn thành nộp file mềm trên hệ thống lms.

Thời gian nộp bài:

  • Thực tập doanh nghiệp đợt học kỳ II năm học 2022-2023 nộp 01 bản in và 2 mẫu (M4 và M6) vào ngày 18/04/2023. Thời gian sinh viên nộp bài tập trung một ngày duy nhất từ 8h-11h buổi sáng và 13h30-16h00 buổi chiều tại văn phòng khoa.

Lưu ý: mọi vấn đề phát sinh về thực tập doanh nghiệp các bạn sinh viên trao đổi với Thầy/Cô hướng dẫn để giải quyết. Trong trường hợp vấn đề chưa được giải quyết yêu cầu các bạn liên hệ với giáo vụ khoa để được giải quyết. 

Đơn vị liên kết