ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo thời gian nộp bài báo cáo tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2022-2023 HK II
20/04/2023
  • Hạn cuối 16h00 ngày 12/5/2023: Nộp file pdf báo cáo tốt nghiệp toàn văn hoàn chỉnh theo yêu cầu.
  • Từ 8h đến 16h30 ngày 12/5/2023: Nộp 02 quyển báo cáo tốt nghiệp hoàn chỉnh (in 02 mặt) có chữ ký xác nhận theo mẫu của Giảng viên hướng dẫn tại phòng giáo vụ khoa.

Link lms Báo cáo tốt nghiệp: https://lms.iuh.edu.vn/course/view.php?id=19725#section-4

Đơn vị liên kết