TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo thực hiện KLTN ngành MARKETING đợt 2 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
14/12/2022
  1. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tham gia vào Group Zalo để nắm các thông tin chung của toàn khóa: https://zalo.me/g/oriwig902
  2. Sinh viên xem lịch hẹn và số điện thoại của giảng viên trong link dưới đây để bố trí lịch gặp và liên lạc giảng viên của mình:

https://bit.ly/3P49h8o

Danh sách phân công đợt 2 hướng dẫn khóa luận ngành MARKETING

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết