ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo thực hiện KLTN ngành MARKETING đợt 3 học kỳ II năm học 2022 – 2023
05/01/2023
  1. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tham gia vào Group Zalo để nắm các thông tin chung của toàn khóa: https://zalo.me/g/oriwig902
  2. Sinh viên xem lịch hẹn và số điện thoại của giảng viên trong link dưới đây để bố trí lịch gặp và liên lạc giảng viên của mình (xem từ dòng 53): 

https://bit.ly/3P49h8o

Danh sách phân công đợt 3 hướng dẫn khóa luận ngành MARKETING

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết