ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo thực hiện KLTN ngành MARKETING đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
06/12/2022
  1. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tham gia vào Group Zalo để nắm các thông tin chung của toàn khóa: https://zalo.me/g/oriwig902
  2. Sinh viên xem lịch hẹn và số điện thoại của giảng viên trong link dưới đây để bố trí lịch gặp và liên lạc giảng viên của mình:

https://bit.ly/3P49h8o

  1. Những sinh viên chưa đóng tiền học phí được gia hạn lớp học phần khóa luận tiếp theo đến hết ngày 12/12/2022. Sau khi đóng tiền, sinh viên cần điền vào link đăng ký (bên dưới) để khoa phân công giảng viên hướng dẫn. Danh sách bổ sung được công bố sau ngày 12/12.

https://bit.ly/3Y2xC2i

Danh sách phân công hướng dẫn khóa luận ngành MARKETING

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết