TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo thực hiện KLTN ngành QTKD đợt 2 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
14/12/2022

Sinh viên có tên trong danh sách đợt 2 (hướng dẫn khóa luận ngành QTKD HK2 2022-2023) vui lòng tham dự vào link Zalo để nắm thông tin chi tiết chung.

https://zalo.me/g/wfltpn226

Sinh viên xem lịch hẹn gặp của giảng viên trong link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S7_61OWJBGZoJJLCME4az35E1hyR70V7H2xIg7cUafg/edit?usp=sharing

Các sinh viên đã đóng tiền làm khóa luận mà chưa có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin cho giáo vụ để kiểm tra.

Tất cả các sinh viên chưa hoàn tất học phần thực tập doanh nghiệp cần chú ý theo dõi thông tin trong nhóm Zalo.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết