ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo về thực tập doanh nghiệp đợt Học kỳ I năm học 2023-2024
20/05/2023

Điều kiện sinh viên đăng ký TTDN: Sinh viên khoá 16 đã học đủ các học phần hoặc sinh viên đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo điều kiện yêu cầu của thực tập doanh nghiệp.
Sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp từ ngày 19/5/2023 trên hệ thống đăng ký của nhà trường theo các lớp đã được khoa mở.
Dự kiến 10-15 tháng 06 năm 2022, khoa tổ chức sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp.
Từ 19/06/2023 đến 04/08/2023 sinh viên có thể bắt đầu thực tập tại doanh nghiệp với sự hướng dẫn giảng viên nếu thoả các điều kiện sau:
   – Đăng ký học phần thực tập doanh nghiệp trên hệ thống của nhà trường.
   – Xác nhận đủ điều kiện theo yêu cầu của TTDN.
   – Đã đóng học phí và scan biên lai xác nhận với GVHD.
   – Xác nhận doanh nghiệp đã tiếp nhận thực tập và liên hệ với GVHD.
Từ ngày 07/08/2023 khoa sẽ thực hiện kết thúc giai đoạn đăng ký và kiểm tra tiến độ TTDN theo các bước sau:
   – Khoá đăng ký học phần TTDN
   – Sinh viên đã đăng ký và đóng tiền, nhưng không có doanh nghiệp thực tập thì khoa thông báo sinh viên huỷ học phần.
Sinh viên thực tập theo đề cương và các yêu cầu về thực tập doanh nghiệp của khoa QD trên hệ thống trực tuyến lms.

Group hỗ trợ thông tin chung về doanh nghiệp cho sinh viên thực tập – kiến tập khoa QTKD

Khoa QTKD trân trọng thông báo.

 

Đơn vị liên kết