ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo về tiến độ nộp bài sớm môn KLTN HK2.23.24
08/04/2024

Theo kế hoạch số: 13/KH-QTKD ngày 02 tháng 4 năm 2024, sinh viên thực hiện việc nộp bài khóa luận tốt nghiệp sớm theo các bước như sau:

Bước 1: Nhập thông tin về đề tài và tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp trên hệ thống LMS

 • Thời gian bắt đầu hiệu lực nhập thông tin từ 15/4/2024 đến 17/4/2024.

Bước 2: Nộp file word báo cáo khóa luận tốt nghiệp chính thức

 • Thời gian bắt đầu nộp bài từ 15/4/2024 đến ngày 25/4/2024.
 • Định dạng tên file báo cáo luận văn khóa luận tốt nghiệp, dạng bài cá nhân:
  • Mã giảng viên hướng dẫn-Mã số sinh viên-Họ và tên (tiếng Việt không dấu-không khoản trắng). Ví dụ: KLTN-0199900000-1720023-NguyenVanAnh.
 • Định dạng tên file báo cáo luận văn khóa luận tốt nghiệp,dạng bài nhóm:
  • Mã giảng viên hướng dẫn-Mã số sinh viên-Họ và tên-NHOM (tiếng Việt không dấu-không khoản trắng), Ví dụ: KLTN-0199900000-1720023-NguyenVanAnh-NHOM
 • Bài nộp có trang bìa ghi tên các thành viên trong nhóm.
 • File nộp không quá 10 MB và chỉ chấp nhận định dạng doc hoặc docx (sinh viên nên kiểm tra dung lượng trước khi nộp).

Bước 3: Nộp quyển báo cáo khóa luận tốt nghiệp chính thức

 • Thời gian bắt đầu nộp bài từ 15/4/2024 đến ngày 25/4/2024.
 • Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo (in 02 mặt) khoá luận tốt nghiệp đã có đầy đủ chữ ký của GVHD tại văn phòng khoa.

– Dự kiến thời gian tổ chức hội đồng khoá luận tốt nghiệp từ 03/5/2023 đến 10/5/2023.

Link lms nộp bài KLTN:  https://lms.iuh.edu.vn/course/view.php?id=24823

Lưu ý:

 • Sinh viên phải nhận được sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn trước khi nộp.
 • Nội dung luận văn nộp chỉ bao gồm phần nội dung (từ phần mở đầu – bài ứng dụng và từ chương 1 – bài nghiên cứu đến chương cuối cùng), không bao gồm: Trang bìa, mục lục, viết tắt, tài liệu tham khảo và phục lục.
 • Nộp báo cáo từng bước theo trình tự các bước ở trên.
Đơn vị liên kết