ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo về việc thi cuối kỳ HK1 2021-2022
02/12/2021

Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt thi cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022. Khoa QTKD thông báo các bạn sinh viên đang học các học phần thuộc khoa QTKD một số lưu ý sau:

Đánh giá kết thúc học phần

 • Sinh viên yêu cầu mở Webcam ứng dụng Zoom trong quá trình thi và đánh giá kết thúc học phần theo ID và Pass cung cấp trên lms (khóa 17) hoặc ework. Sinh viên yêu cầu đọc kỹ hướng dẫn thi và đánh giá kết thúc học phần trong phòng thi lms hoặc ework.
 • Học phần đề thi và nộp bài được mở trên lms (khóa 17) và ework. Học phần này độc lập khác với lớp sinh viên theo học trong học kỳ.
 • Học phần thi cuối kỳ này chỉ hiển thị trong mục khóa học đang tham gianhà của tôi góc trên bên phải trong hệ thống lms/ework. Học phần chỉ hiện thị cho sinh viên thấy trên hệ thống đúng vào ngày thi theo lịch.
 • Các bạn sinh viên lưu ý vào đúng lớp thi theo môn và ngày thi để nhận đề bài và làm bài theo thời gian quy định.

Sinh viên có thể sử dụng 2 cách để lấy đề thi và nộp bài

 • Cách 1: máy tính để đăng nhập trên http://lms.iuh.edu.vn hoặc http://ework.fba.iuh.edu.vn. Trong khóa học đang tham gia, các bạn chọn đúng lớp học phần đánh giá theo lịch để lấy đề thi và nộp bài khi hoàn thành theo thời gian quy định.
 • Cách 2: dùng điện thoại hệ điều hành Android hoặc iOs cài ứng dụng moodle trong app store hoặc download tại https://download.moodle.org/mobile. Connect your site: các bạn nhập ework.fba.iuh.edu.vn/lms.iuh.edu.vn và gõ id – password bình thường. Vào mục nhà của tôi chọn đúng lớp học phần thi theo lịch để lấy đề thi và nộp bài khi hoàn thành theo thời gian quy định.

Hướng dẫn chung về thi cuối kỳ

https://bit.ly/3vZChng

Phần chuẩn bị làm bài:

 • Sử dụng bút mực màu xanh để làm bài và phải ghi rõ số tờ giấy đã làm bài.
 • Chuẩn bị máy tính có kết nối Internet, mic và webcam. Đăng nhập hệ thống lms (khóa 17) hoặc ework trước giờ mở đề làm bài 15p.
 • Yêu cầu sinh viên nộp bài trong thời gian 15p cho phép sau khi hết giờ làm bài thi.
 • Trong quá trình làm bài nếu có vấn đề thì liên hệ người có giảng viên coi thi hoặc phòng hội đồng thi trực tuyến của khoa (Link Zoom hoặc MS Team sẽ thông tin trong phần học phần thi) để giải quyết kịp thời.
 • Xem hướng dẫn các ứng dụng mobile về scan bài làm chuyển sang pdf để làm bài. Phải nộp tập tin dạng pdf để chấm bài. (Link hướng dẫn: https://youtu.be/92WRd3vflCY)
 • Đặt tên tập tin: tên môn viết tắt -mssv-tensinhvien (tên viết tắt hiển thị lớp thi trên lms/ework)
  (Ví dụ: môn Tin học ứng dụng ngành QTKD. Tên file: THUD-01999044-Nguyen Van Abc)
 • Ghi đầy đủ họ tên và ký tên trên mỗi tờ giấy làm bài.
 • Chuẩn bị giấy thi (sinh viên in giấy làm bài theo mẫu của khoa hoặc photo từ 1 bộ in sẵn giấy làm bài cho các môn thi hoặc sử dụng giấy A4, giấy đôi tập học theo chiều dọc kẻ khung và điền đầy đủ thông tin theo mẫu)

https://bit.ly/2SCBAkZ

 • Hướng dẫn scan bài làm ứng dụng Camscanner trên Android hoặc iOS

https://bit.ly/2SDLClV

 • Hướng dẫn nộp bài

https://bit.ly/3chpDsb

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành tốt kỳ thi cuối kỳ.

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết