ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo về việc thực hiện BCTN học kỳ II năm học 2022 – 2023
05/01/2023
  1. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tham gia vào Group Zalo để nắm các thông tin chung của toàn khóa: https://zalo.me/g/vqrvnq458
  2. Sinh viên xem lịch hẹn và số điện thoại của giảng viên trong link dưới đây để bố trí lịch gặp và liên lạc giảng viên của mình: shorturl.at/dfMW2

 

Danh sách phân công hướng dẫn BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết