ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông tin về việc đăng ký thực tập doanh nghiệp đợt HK1 năm học 2022-2023
09/05/2022

Theo đánh giá tổng kết về việc triển khai thực tập doanh nghiệp – khóa luận tốt nghiệp 2018-2022 và kế hoạch triển khai thực tập doanh nghiệp – khóa luận tốt nghiệp giai đoạn 2022-2026 của khoa QTKD

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện học phần thực tập doanh nghiệp và theo kế hoạch đào tạo chung khoa quản trị kinh doanh về tiến độ thực hiện các khóa học tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2022-2023. Khoa QTKD thông báo về việc đăng ký học phần thực tập doanh nghiệp như sau:

Khoa sẽ mở đăng ký học phần trên ework.iuh.edu.vn theo tiến độ đã được thiết lập 

  • Sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến hết ngày 14/5/2022 theo link

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=3194

  • Mã ghi danh: TTDNHK120222023

Sau khi sinh viên đăng ký hoàn thành theo thời hạn, khoa sẽ tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp và mở lớp thực tập theo giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp được phân công là cơ sở để phân công hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp từ năm học 2022-2023. 

Thời gian buổi sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp dự kiến ngày 10/6/2022. 

TM Ban chủ nhiệm khoa QTKD thông báo.

Đơn vị liên kết