ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông theo phương thức Đào tạo trực tuyến đợt 1 năm 2021
08/11/2021

1️⃣Đối tượng tuyển sinh:
– Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.
– Liên thông từ trình độ đại học sang trình độ đại học (đại học văn bằng hai): Đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
2️⃣Hình thức đào tạo và bằng tốt nghiệp:
– Thời gian đào tạo linh hoạt: Học trực tuyến đối với học phần lý thuyết và học trực tiếp tại Trường đối với học phần thực hành.
– Đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư đối với khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ hoặc cử nhân với khối ngành Kinh tế và Khoa học – xã hội (hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ được thể hiện trên phụ lục của văn bằng).
3️⃣Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường), tải tại đây http://iuh.edu.vn/tuyensinh/img/HoSoLienThong.pdf;
– 01 bản photocopy Bảng điểm bậc cao đẳng hoặc đại học (có chứng thực);
– 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng hoặc đại học (có chứng thực);
– 01 bản photocopy số CMND hoặc CCCD;
– 02 ảnh 3x4cm;
– Điện thoại: (028).39851932 – (028).39851917 – (028).38955858

TIN NỔI BẬT
Đơn vị liên kết