ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu đào tạo
22/06/2019

I. Giới thiệu ngắn gọn về Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập năm 2005 bằng cách tách ra khỏi Khoa Kinh tế được thành lập năm 1999. Mặc dù khoa mới được thành lập, nhưng khoa đã liên tục phát triển chất lượng và số lượng. Do đó, khoa QTKD hiện được coi là một trong những khoa lớn nhất của IUH cũng như của các khoa hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế.

Nguồn nhân lực là một trong những thế mạnh của khoa QTKD. Gồm 81 giảng viên, tất cả đều tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước và quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Các giảng viên đều có kinh nghiệm, đam mê, định hướng chất lượng và nhanh nhạy. Ngoài ra, hơn 45% tổng số giảng viên dưới 40 tuổi là những người sử dụng xuất sắc các phương pháp giảng dạy sáng tạo. Với đội ngũ học thuật như vậy, khoa QTKD đã đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bên liên quan.

Các sinh viên khoa QTKD đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động phi học thuật không chỉ ở cấp đại học mà còn ở cấp thành phố và quốc gia. Có gần 50 tài liệu nghiên cứu của sinh viên được xuất bản trong các cuốn sách và tạp chí về số liệu, ISNN. Một số dự án của sinh viên được đánh giá cao và được thực hiện vào thực tế.

Năm 2022, để phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi, phương châm hoạt động, triết lý giáo dục, chính sách chất lượng của trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, khoa QTKD đã thiết lập các mục tiêu giáo dục, tầm nhìn và giáo dục của riêng mình như sau:

II.  Tầm nhìn của KHOA QTKD

Trở thành đơn vị đào tạo ngành quản trị kinh doanh hàng đầu thuộc khối ngành công nghiệp trong việc trong việc nâng cao tri thức và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng nhằm góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số cũng như xu thế thông minh hóa tại Việt Nam và khu vực..

III. Sứ mệnh của KHOA QTKD

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực phẩm chất và hội nhập quốc tế, phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và xã hội.

IV. Mục tiêu đào tạo chương trình (PEO)

PEO ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm sinh viên ngành QTKD có khả năng

  • PEO1: Áp dụng tốt các kiến thức chung bậc cử nhân và kiến thức chuyên ngành vào doanh nghiệp
  • PEO2: Khẳng định được vị trí và vai trò công việc trong doanh nghiệp
  • PEO3: Sử dụng thành thạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong môi trường hội nhập đầy năng động
  • PEO4: Tuân thủ trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và thực hiện việc học tập suốt đời

PEO ngành Marketing

Sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm sinh viên ngành Marketing có khả năng

  • PEO1: Áp dụng tốt các kiến thức chung bậc cử nhân và kiến thức chuyên ngành trong Marketing
  • PEO2: Khẳng định được vị trí và vai trò công việc Marketing trong doanh nghiệp
  • PEO3: Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực marketing khác nhau.
  • PEO4: Cam kết đối với việc thực hành marketing bền vững, trách nhiệm nghề nghiệp và học tập suốt đời.

V. Cấu trúc tổ chức của KHOA QTKD

Tính đến năm học 2022-2023, khoa QTKD có 81 giảng viên toàn thời gian và 02 nhân viên hỗ trợ toàn thời gian. Có 02 Phó giáo sư, 24 tiến sĩ, 10 nghiên cứu sinh và 43 thạc sĩ. Ban chủ nhiệm khoa bao gồm một Trưởng khoa và hai Phó trưởng khoa quản lý 04 bộ môn đào tạo và 03 bộ phận chức năng như được mô tả như sau:

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của khoa QTKD

Đơn vị liên kết