ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Đặc tả chương trình đào tạo
17/07/2019

   
Chương trình đào tạo
2019-2020
Chương trình đào tạo
2018-2019

Chương trình đào tạo

2017 – 2018

 

 

Đơn vị liên kết